PORTFORIO

PORNLAPUD

ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อจริง นางสาว พรลภัส ยืนยง
 • ชื่อเล่น แพนเค้ก
 • อายุ 16 ปี
 • ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 08/08/2549 กรุ๊ปเลือด o ศาสนา พุทธ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา / เกรดเฉลี่ย

 • อนุบาล1-3 : โรงเรียนสว่างวิทยา
 • ประถมศึกษาปีที่1-6 : โรงเรียนสว่างวิทยา
 • มัธยมศึกษาปีที่1-3 : โรงเรียนบ้านตากประชา
 • วิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 4: โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
 • เกรดเฉลี่ย 3.80

กิจกรรม/ผลงาน

 • สมัครเป็นประธานนักเรียน
 • สอบอังกฤษ cefr

Content

 • เป็คคอนเทนท์ครีเอเตอร์ในแอปแคปคัด

ความสนใจ

 • สนใจในการแต่งนิยาย
 • สนใจในการทำคริปหรือการเป็น tiktokger